Fotografie na stronie internetowej

Zdjęcia zostały wykonane przez Annę Irenę Bakowską z firmy openairphoto.it oraz Hannę Zacharczyk, są chronione prawami autorskimi, za pozwoleniem Autonomicznego Regionu Valle d'Aosta (protokół 7864/BC).

Logo jest autorstwa firmy ARNICA (arnicadesign.it)